گل طارمی در مقابل استقلال خوزستان کاملا درست بود!
همینطور که میبینید وقتی پاس داده میشه, طارمی هنوز پشت مدافعه...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )