علی‌ کریمی‌ در کنار فاطمه معتمد آریا ...
هیچ وقت فراموش نخواهم کرد که چقدر این دو بزرگوار علی‌ کریمی‌ و خانم معتمد آریا جهت آزادی و حقوق مردم ایران زندگی‌ و جان را خودشان را به خطر انداختند ... ____ امیدوارم همیشه موفق و سر بلند باشید.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )