آندو و کیروش در کنفرانس مطبوعاتی قبل از بازی با قطر
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )