آفرین به این بزرگمرد کوچک اندام تکنیکی، دستمریزاد.
دردو بلای خودت و خانوادت بخوره تو سر امثال پروین ها که اکنون خفه خون گرفتن...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )