سیدمهدی رحمتی؛ یواشکی و ناشناس!
تو که یواشکی و ناشناخته میری سر قبر رضا، چرا دیگه عکستو میزاری تو فضای مجازی!؟ ریاکار...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۸ )