عدالت خداوندی ..
یعنی در بازی که ۹۹ درصد پرسپولیس سرتر از استقلال بود , و این نتیجه مساوی هم به دست نمیومد ,میبایست که به عدل خدا شک کرد ..
پرسپولیس مالک بازی و برنده مسلم این دربی بود .
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳۵ )