گلات؟
تا قبل بابا مسعود فوتبال اروپا دنبال میکردین و دنبال گل بازی بودین حالا واژه یاد گرفتین؟ گلات؟ یه پرسپولیسی واقعی به این قهرمانی نمیگه پنجمین قهرمانی
میگه آخرین قهرمانی :))
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )