محمود خاضعین متهم به توطئه ربودن مسیح علی‌نژاد
امثال این جانی هم دور و بر استقلال هستند هم دور و ور پرسپولیس.

فقط برای اطلاع دوستان دگمی که میگن پرسپولیس از این جور آدما نداره اطرافش.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۹ )