برای قهرمانی دست به هر کثافت‌کاری میزنه!
تبریزی ها متاسفانه دچار سندروم استکهلم شدند و دارند سنگ کسی رو به سینه میزنند که شوم‌ترین شب تاریخ باشگاهشون رو رقم زد! قطعی خطوط ارتباطی ورزشگاه در تبریز و اعلام خبر تساوی سپاهان دسیسه‌ای بود که مارمولک ساکت و تاج بی‌خاصیت که رییس وقت سازمان لیگ بود پیاده کردند و به ریش تبریزیهایی که جشن بیهوده گرفتند خندیدند! و تا مدتها این همشهریهای رذل ما ترکها و تبریزیها رو سر این قضیه مسخره و استهزا میکردند. این بابا کثیف‌تر از این حرفاست که دارید بهش اقتدا میکنید! انقدر خیالش تخته که بدون ترس و واهمه ای با تیمهای صنعتی تبانی میکنه، داور میخره که گل ۱۰۰۰درصد آفسایدشون رو قبول کنه و الان هم اصلا رو داره بازی میکنه چون میدونه کل فدراسیون زیردستشن! داورها رو هایجک کرده برده بهترین هتل اصفهان و خدا میدونه ارقامی که تو حسابهای سهیل مهدی و خداداد افشاریان و رضاگاودانی میره همه از جیب مردم! از فولاد مبارکه! از جیب امثال پدر من که سالها تو این کارخونه بی صاحاب عرق ریخته!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )