گل سردار به چلسی
به نظر آفساید میاد. نظر شما؟
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )