بی‌اخلاقی رسانه‌ای!
همه ویدئو صحبت فرکی رو دیدیم. مصاحبه تلوزیونی بود؛ چیزی نبود که نقل قول شده باشه یا مصاحبه پشت و پستو خونه ای باشه.... همه شنیدیم که فرکی گفت: "... بهتر بود بجای [صحبت] (نه "بازی") با [پرنده هاش] (نه "کبوترهاش") میومد با من صحبت میکرد..."
جایگزین کردن این دو کلمه کلی در قضاوت در مورد شخصیت یک آدم تأثیرگذاره. میتونه از محرم نویدکیا یک آدم "کفترباز" بسازه؛ یا محرم رو آدمی که علاقمند به نگهداری حیوان خانگی - خاصه پرنده های مختلف مثل کاسکو، مثل طهیو مثل مرغ عشق و...- که عادت نرمالی میتونه بین همه مردم دنیا باشه و ذل و نزول شخصیتی هم نداشته باشه، نشون بده. فرکی طوری حرف زد که از نویدکیا یک شخصیت "کفترباز" در اصطلاح عام نسازه. اما رسانه عزیز....!!!!؟؟؟
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )