کوچکترین هوادار فوتبال پرسپولیسی است
کوچکترین هوادار فوتبال پرسپولیسی است. درود به غیرت پرسپولیسیها که همونطور دوربین ۹۰ و خبر ساز نشون داد از کل ایران آمده بودند
یاسوج لرستان اهواز کیش اصفهان...

ایران-پرسپولیس
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )