سامان قدوس به تیم ملی سوئد پیوست
سامان قدوس به تیم ملی سوئد دعوت شد تا در روز ۸ ژانویه با این تیم به مصاف ساحل عاج برود. هم بازیکنمان را گرفتن, هم بازی دوستانه با ساحل عاج.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )