دورویی و تزویر بعضیا
وقتی می‌خوای غیرتی نشون بدی اما همزمان میخوای بابا مسعود قبل خداحافظی درصد رو ببره بالا
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )