سجده شکر
انقدر بخاطر جشن مساوی سرزنششون نکنید! اینا قبلا بخاطر باخت جشن گرفته بودن ، اینکه تازه مساوی بود ))))
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )