تمام ایران پراز هواداران خوشحال و پر شور . غیر از ایران!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۹ )