واقعیت همینه ولی یه عده کور هستند!
موفقیت نیازمند کار و تلاشه و کسی به شما موفقیت هدیه نمیکنه! عین همین شرایط در دوران ریس‌جمهور کوتوله هم بود همین ۵سال پیش با اشتباهات سریالی داوری و توپهایی که به سر و سینه میخوردند و در کمال ناباوری داور هند میگرفت قهرمانی رو از ما گرفتند، ما هیچ جا اعتصاب نکردیم و دست به دامن وزیر و وکیل نشدیم، بجاش تو همون استادیوم ایستادیم و تشویق کردیم حمایت کردیم یادگرفتیم که تا زمانی که این حکومت با شعار استقلال آزادی هست این تبعیض هست و ما باید با این شرایط بجنگیم و هرسال ما تمام موانع و سختی راه بازهم قهرمان میشیم ولی در مقابل اونها حتی از مسیر ساده‌ای که حکومت جلو پاشون گذاشته هم نمیتونن زودتر از ما برسن و این چیزی است که این جماعت هوچی مفتخور رو بد سوزونده. سازمان لیگ باب میل استقلال و سپاهان برنامه‌ریزی میکنه، کادر و بازیکنان آبی در کمیته انضباطی مصونیت دارند و کمیته انضباطی هیچوقت حکمی نمیده که بسود پرسپولیس باشه. میانگین اشتباهات داوری هرسال به سود استقلال و سپاهان و تراکتور و به ضرر پرسپولیس بوده ولی رسانه‌ی میلی حکومتی و ورزش۳ چنان جوسازی و جنجال میکنند و جلوه میدهند که گویا عکس این قضیه‌س. با این روند تا سالهای سال بازهم ما قهرمانیم.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۰ )