یادی از تیم بانک ملی
واقعا یادش بخیر چه بازیکنان سرشناسی در این تیم "بزرگ اما نماندنی!" بازی کردند: یاریار، نعمت زاده، سرپریان، طاحونی، میرآخوری، گلدهی، تهمتن، میراحمدیان، نبوی، حاج خلیل، کاظم زاده، ناصر محمدخانی، مهدوی کیا وشکور زاده و...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )