از عرش تا زیر فرش، فقط ۴۴ سال زمان احتیاج داشتیم...
حالا قطر باید برایمان قیافه بگیرد با مساحتی برابر با یک استان ما...😪😪😪
دوران پرشکوه پهلوی!

ایران بعد از برگزاری موفق جام ملتهای آسیا و المپیک آسیایی ابتدا درخواست برگزاری جام جهانی ۱۹۸۶ را داد ولی به دلیل اندکی کسر بودجه در سالهای دهه پنجاه در آخرین لحظه خودش از کاندیداتوری کنار کشید و جام جهانی ۱۹۹۰ را پیشنهاد کرد.
۴۱ سال بعد از آن دوره طلایی کارمان به جایی کشیده که توانایی برگزاری یک بازی فوتبال حرفه ای داخلی را نداریم. پیشرفت قطر از بیابانی بی‌آب و علف به کشوری متمدن و بسیار پیشرفته در عرض چند سال را مقایسه کنید با زمانی که در قطر یک توپ فوتبال پیدا نمیشد شاهنشاه آریامهر بزرگترین ورزشگاه خاورمیانه را ساخت اما حالا قطر میزبان جام جهانی است اما ما هنوز با همون یک ‌ورزشگاه آریامهر در تهران. #پهلوی_یک_حقیقت_همیشه_زنده_است #جاوید_شاهان_پهلوی
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )