تیم ملی ایران دهه ٦٠
ایستاده از چپ ,حافظ طاحونی ,قلم فتح آبادی ,رحیم میر آخوری ,حمید درخشان ,پنجعلی ,نشسته از چپ ,بیانی ,محمد خانی ,پیوس .طاهری و تهمتن .
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )