مگه وزیر گل میزنه؟
نه نمیزنه، اما اسنپ که بلده بگیره واسه بچه هاش جام پست کنه
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۶ )