برای بازی در تیم مردم باید تکنیک مردمی داشت...
علی کریمی ثابت کرد که تکنیک نابش در تیم مردم حتی بهتر از مستطیل سبز است.درود بر تو....❤❤❤❤❤❤❤❤
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )