سند حقیقی نه پارچه ای
ببینید کیا که با کیا همسفره شدن از پول باشگاه که مستقیم از طریق وزارت پرداخت میشد ناهار و هدیه گرفتن بعدش به تیم ملی کشورشون خیانت کردن، چجوری‌زیر آب کیروش رو زدن بعدش ولیموتس رو آوردن این ضررهای چند ده میلیاردی از جیب مردم پرداخت شده که سوگولی خم به ابروش نیاد پولی که میشد باهاش مدرسه ساخت خرج دشمنی تیم حکومتی شد چون کیروش جلوشون وایستاد، وطن فروشی بی صفتی و نجاست یعنی این حالا برو از تو صندوقچه خونه مادریزرگه با همکاری مخمل سند پارچه ایی بکش بیرون بی هویت، تو ایران پول نفت خرج اینا میشه بیرونش هم خرج لبنان و فلسطین و حرم، یه روزی همتون رفتنی هستین
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳۳ )