این گل نبود ؟
پس حتما غنچه بوده که داور ندیده ,ولی این فصل اینقدر باید خوب بازی کنیم که این داور ها هم نتوانند جلوی قهرمانی ما را بگیرند .
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )