مبارکمون باشه
شیطونا من دیگه رفتم حالا باید دست به‌ دامن رییسی و آآستان بیت رضوی‌بشین، انقدر که من تو این مدت براتون جام آوردم، پروین، بهزاذی و کلانی و خوردبین نیاوردن، از ژاپن پاشدم اومدم اینجا واسه همین اصلا
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۰ )