از اينستاگرام مهدی طارمى
Máquina de 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚𝐫 ⚽
⭐ 𝗠𝗲𝗵𝗱𝗶 𝗧𝗮𝗿𝗲𝗺𝗶 recebeu o prémio de Melhor Marcador da Liga 2022/23 ⭐

Scoring machine ⚽
⭐ 𝗠𝗲𝗵𝗱𝗶 𝗧𝗮𝗿𝗲𝗺𝗶 won Liga’s Best Scorer Award 2022/23 ⭐

#IndomáveisPorNatureza
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.