از اینستاگرام مهدی رحمتی
یاد بگیریم در حالی که چیزهایی را که
می‌خواهیم دنبال می کنیـم، حسادت نکنیم وشاد
باشیم و از زندگی لذت ببریم …
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.