رئیس جمهور محبوب در ملاقات با فوتبالیستهای محبوب
این عکس شاید زنگ بیدار باشی بشه تو گوش اون تعداد سرخکی‌های متعصب.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۶ )