از اینستاگرام باشگاه پرسپولیس
پرسپولیس ۲ - پیکان ۱

به روایت تصویر

#پرسپولیس
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )