بیاییم مسائل «ملی میهنی» را رنگی نکنیم!
بازیکنی که دلش با مردمش هست قهرمان ملی ماست از هر رنگ و باشگاهی... و خائنین و مزدورانی همچون ترابی هم دشمن مردم است، بدون در نظر گرفتن رنگش... همبستگی رمز پیروزی.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۹ )