#نه_به_جمهوری_اسلامی #رای_بی_رای #رای_من_سرنگونی
زنده باد سوشا مکانی و آفرین به این بچه با غیرت پرسپولیسی واقعی نه حکومتی.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۸ )