گولیت سفید!
سرگرمی بچه ها در دهه شصت. با دست طوری می کوبیدن روی این عکسهای آدامس که صداش توی کوچه ها می پیچید. والدراما معروف به رود گولیت سفید یکی از اون عکسها بود که براش سر و دست می شکستن
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۹ )