پهلوان نوید افکاری، فراموش نخواهد شد!
💠 پهلوانان نمی‌میرند اما مدال‌آوران فراموش می‌شوند

🔴 ایران به مقام نائب قهرمانی «کشتی فرنگی» و مقام سومی در «کشتی آزاد» جهان دست یافت. اما آن‌چیزی که بیش از قهرمانی برای مردم ایران مهم است نه قهرمانی بلکه پهلوانی است.... 🟦 قهرمانان با ظهور قهرمانان جدید تر فراموش می شوند ولی پهلوان تا ابد در یاد و خاطره جمعی مردم باقی می مانند
#نوید_زنده_است
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۴ )