رنگها باعث جدایی نمیشوند ...
امیدوار هستم در این مدت کوتاه تا جام جهانی‌ همه با همدیگر یک دست و یک صدا شویم و نگذاریم تعصبات به رنگها باعث جدایی ما شود . فقط ایران ...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۶ )