صحنه درگیری مربی و بازیکن پرسپولیس بر روی نیمکت
حمید درخشان از بازیکنان پرسپولیس سرسام گرفته است. آنها که نمایش درخشانی ندارند اما روی نیمکت پهلوانی می کنند.
این صحنه ایست که میثم حسینی بعد از تعویض روی نیمکت با مربی تیم سرشاخ شده است . حسینی این مسئله را تکذیب کرد اما عبدی دروغ نگفت و گفت همه چیز تمام شده .
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )