خاموش بمانی، خاموشت میکنند برای همیشه.پس بپاخیز 🙏
#مهسا_امینی ، نقطه طغیان...😪
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )