جام‌جهانی 2018 - گروه H


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱کلمبیا۳۲۰۱۵۲۳۶
۲ژاپن۳۱۱۱۴۴۰۴
۳سنگال۳۱۱۱۴۴۰۴
۴لهستان۳۱۰۲۲۵۳-۳


جدول نتایج

کلمبیا ۱ ۲ ژاپن
لهستان ۱ ۲ سنگال
ژاپن ۲ ۲ سنگال
لهستان ۰ ۳ کلمبیا
ژاپن ۰ ۱ لهستان
سنگال ۰ ۱ کلمبیا