مرحله مقدماتی جام‌جهانی


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱ایران۴۳۱۰۶۱۵۱۰
۲کره‌جنوبی۴۲۲۰۴۲۲۸
۳لبنان۴۱۲۱۳۳۰۵
۴امارات۴۰۳۱۳۴۱-۳
۵عراق۴۰۳۱۲۵۳-۳
۶سوریه۴۰۱۳۴۷۳-۱


بازی‌های آینده

    تاریخ شروع بازی (به وقت ایران)
لبنان ایران پنجشنبه، ۲۰ آبان ۱۴۰۰ (11 November 2021)
عراق سوریه پنجشنبه، ۲۰ آبان ۱۴۰۰ (11 November 2021)
کره‌جنوبی امارات پنجشنبه، ۲۰ آبان ۱۴۰۰ (11 November 2021)
لبنان امارات سه‌شنبه، ۲۵ آبان ۱۴۰۰ (16 November 2021)
عراق کره‌جنوبی سه‌شنبه، ۲۵ آبان ۱۴۰۰ (16 November 2021)
سوریه ایران سه‌شنبه، ۲۵ آبان ۱۴۰۰ (16 November 2021)
ایران عراق پنجشنبه، ۷ بهمن ۱۴۰۰ (27 January 2022)
لبنان کره‌جنوبی پنجشنبه، ۷ بهمن ۱۴۰۰ (27 January 2022)
امارات سوریه پنجشنبه، ۷ بهمن ۱۴۰۰ (27 January 2022)
ایران امارات سه‌شنبه، ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ (1 February 2022)
لبنان عراق سه‌شنبه، ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ (1 February 2022)
سوریه کره‌جنوبی سه‌شنبه، ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ (1 February 2022)
لبنان سوریه پنجشنبه، ۴ فروردین ۱۴۰۱ (24 March 2022)
عراق امارات پنجشنبه، ۴ فروردین ۱۴۰۱ (24 March 2022)
کره‌جنوبی ایران پنجشنبه، ۴ فروردین ۱۴۰۱ (24 March 2022)
ایران لبنان سه‌شنبه، ۹ فروردین ۱۴۰۱ (29 March 2022)
امارات کره‌جنوبی سه‌شنبه، ۹ فروردین ۱۴۰۱ (29 March 2022)
سوریه عراق سه‌شنبه، ۹ فروردین ۱۴۰۱ (29 March 2022)


جدول نتایج

کره‌جنوبی ۰ ۰ عراق
ایران ۱ ۰ سوریه
امارات ۰ ۰ لبنان
کره‌جنوبی ۱ ۰ لبنان
سوریه ۱ ۱ امارات
عراق ۰ ۳ ایران
کره‌جنوبی ۲ ۱ سوریه
عراق ۰ ۰ لبنان
امارات ۰ ۱ ایران
ایران ۱ ۱ کره‌جنوبی
سوریه ۲ ۳ لبنان
امارات ۲ ۲ عراق