مرحله مقدماتی جام‌جهانی


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱ایران۶۵۱۰۱۱۲۹۱۶
۲کره‌جنوبی۶۴۲۰۸۲۶۱۴
۳امارات۶۱۳۲۴۵۱-۶
۴لبنان۶۱۲۳۴۶۲-۵
۵عراق۶۰۴۲۳۹۶-۴
۶سوریه۶۰۲۴۵۱۱۶-۲


بازی‌های آینده

    تاریخ شروع بازی (به وقت ایران)
ایران عراق پنجشنبه، ۷ بهمن ۱۴۰۰ (27 January 2022)
لبنان کره‌جنوبی پنجشنبه، ۷ بهمن ۱۴۰۰ (27 January 2022)
امارات سوریه پنجشنبه، ۷ بهمن ۱۴۰۰ (27 January 2022)
ایران امارات سه‌شنبه، ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ (1 February 2022)
لبنان عراق سه‌شنبه، ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ (1 February 2022)
سوریه کره‌جنوبی سه‌شنبه، ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ (1 February 2022)
لبنان سوریه پنجشنبه، ۴ فروردین ۱۴۰۱ (24 March 2022)
عراق امارات پنجشنبه، ۴ فروردین ۱۴۰۱ (24 March 2022)
کره‌جنوبی ایران پنجشنبه، ۴ فروردین ۱۴۰۱ (24 March 2022)
ایران لبنان سه‌شنبه، ۹ فروردین ۱۴۰۱ (29 March 2022)
امارات کره‌جنوبی سه‌شنبه، ۹ فروردین ۱۴۰۱ (29 March 2022)
سوریه عراق سه‌شنبه، ۹ فروردین ۱۴۰۱ (29 March 2022)


جدول نتایج

کره‌جنوبی ۰ ۰ عراق
ایران ۱ ۰ سوریه
امارات ۰ ۰ لبنان
کره‌جنوبی ۱ ۰ لبنان
سوریه ۱ ۱ امارات
عراق ۰ ۳ ایران
کره‌جنوبی ۲ ۱ سوریه
عراق ۰ ۰ لبنان
امارات ۰ ۱ ایران
ایران ۱ ۱ کره‌جنوبی
سوریه ۲ ۳ لبنان
امارات ۲ ۲ عراق
کره‌جنوبی ۱ ۰ امارات
لبنان ۱ ۲ ایران
عراق ۱ ۱ سوریه
لبنان ۰ ۱ امارات
عراق ۰ ۳ کره‌جنوبی
سوریه ۰ ۳ ایران