مرحله مقدماتی جام‌جهانی


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱ایران۱۰۸۱۱۱۵۴۱۱۲۵
۲کره‌جنوبی۱۰۷۲۱۱۳۳۱۰۲۳
۳امارات۱۰۳۳۴۷۷۰۱۲
۴عراق۱۰۱۶۳۶۱۲۶-۹
۵سوریه۱۰۱۳۶۹۱۶۷-۶
۶لبنان۱۰۱۳۶۵۱۳۸-۶


جدول نتایج

کره‌جنوبی ۰ ۰ عراق
ایران ۱ ۰ سوریه
امارات ۰ ۰ لبنان
کره‌جنوبی ۱ ۰ لبنان
سوریه ۱ ۱ امارات
عراق ۰ ۳ ایران
کره‌جنوبی ۲ ۱ سوریه
عراق ۰ ۰ لبنان
امارات ۰ ۱ ایران
ایران ۱ ۱ کره‌جنوبی
سوریه ۲ ۳ لبنان
امارات ۲ ۲ عراق
کره‌جنوبی ۱ ۰ امارات
لبنان ۱ ۲ ایران
عراق ۱ ۱ سوریه
لبنان ۰ ۱ امارات
عراق ۰ ۳ کره‌جنوبی
سوریه ۰ ۳ ایران
لبنان ۰ ۱ کره‌جنوبی
ایران ۱ ۰ عراق
امارات ۲ ۰ سوریه
لبنان ۱ ۱ عراق
سوریه ۰ ۲ کره‌جنوبی
ایران ۱ ۰ امارات
کره‌جنوبی ۲ ۰ ایران
لبنان ۰ ۳ سوریه
عراق ۱ ۰ امارات
ایران ۲ ۰ لبنان
امارات ۱ ۰ کره‌جنوبی
سوریه ۱ ۱ عراق