لیگ قهرمانان آسیا (گروه C)


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱استقلال۶۳۲۱۱۴۸۶۱۱
۲الدحیل(قطر)۶۲۳۱۱۱۹۲۹
۳الاهلی(عربستان)۶۲۳۱۹۸۱۹
۴الشرطه(عراق)۶۱۰۵۳۱۲۹-۳


جدول نتایج

الدحیل(قطر) ۲ ۰ الشرطه(عراق)
استقلال ۵ ۲ الاهلی(عربستان)
الاهلی(عربستان) ۱ ۱ الدحیل(قطر)
الشرطه(عراق) ۰ ۳ استقلال
الدحیل(قطر) ۴ ۳ استقلال
الشرطه(عراق) ۰ ۳ الاهلی(عربستان)
الاهلی(عربستان) ۲ ۱ الشرطه(عراق)
استقلال ۲ ۲ الدحیل(قطر)
الشرطه(عراق) ۲ ۱ الدحیل(قطر)
الاهلی(عربستان) ۰ ۰ استقلال
استقلال ۱ ۰ الشرطه(عراق)
الدحیل(قطر) ۱ ۱ الاهلی(عربستان)