مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱عراق۵۳۲۰۹۲۷۱۱
۲بحرین۵۲۳۰۳۱۲۹
۳ایران۴۲۰۲۱۷۳۱۴۶
۴هنگ‌کنگ۵۱۲۲۳۵۲-۵
۵کامبوج۵۰۱۴۱۲۲۲۱-۱


بازی‌های آینده

    تاریخ شروع بازی (به وقت ایران)
ایران هنگ‌کنگ پنجشنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۹ (26 March 2020) تعویق
بحرین کامبوج پنجشنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۹ (26 March 2020) تعویق
هنگ‌کنگ عراق سه‌شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ (31 March 2020) تعویق
کامبوج ایران سه‌شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ (31 March 2020) تعویق
ایران بحرین پنجشنبه، ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ (4 June 2020) تعویق
عراق کامبوج پنجشنبه، ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ (4 June 2020) تعویق
ایران عراق سه‌شنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ (9 June 2020) تعویق
بحرین هنگ‌کنگ سه‌شنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ (9 June 2020) تعویق


جدول نتایج

کامبوج ۱ ۱ هنگ‌کنگ
بحرین ۱ ۱ عراق
کامبوج ۰ ۱ بحرین
هنگ‌کنگ ۰ ۲ ایران
ایران ۱۴ ۰ کامبوج
عراق ۲ ۰ هنگ‌کنگ
کامبوج ۰ ۴ عراق
بحرین ۱ ۰ ایران
هنگ‌کنگ ۰ ۰ بحرین
عراق ۲ ۱ ایران
عراق ۰ ۰ بحرین
هنگ‌کنگ ۲ ۰ کامبوج