مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱عراق۵۳۲۰۹۲۷۱۱
۲بحرین۵۲۳۰۳۱۲۹
۳ایران۴۲۰۲۱۷۳۱۴۶
۴هنگ‌کنگ۵۱۲۲۳۵۲-۵
۵کامبوج۵۰۱۴۱۲۲۲۱-۱


بازی‌های آینده

    تاریخ شروع بازی (به وقت ایران)
ایران هنگ‌کنگ پنجشنبه، ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ (3 June 2021) ۲:۳۰
بحرین کامبوج پنجشنبه، ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ (3 June 2021) ۲:۳۰
ایران بحرین دوشنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ (7 June 2021) ۲:۳۰
عراق کامبوج دوشنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ (7 June 2021) ۲:۳۰
هنگ‌کنگ عراق جمعه، ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ (11 June 2021) ۲:۳۰
کامبوج ایران جمعه، ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ (11 June 2021) ۲:۳۰
ایران عراق سه‌شنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ (15 June 2021) ۲:۳۰
بحرین هنگ‌کنگ سه‌شنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ (15 June 2021) ۲:۳۰


جدول نتایج

کامبوج ۱ ۱ هنگ‌کنگ
بحرین ۱ ۱ عراق
کامبوج ۰ ۱ بحرین
هنگ‌کنگ ۰ ۲ ایران
ایران ۱۴ ۰ کامبوج
عراق ۲ ۰ هنگ‌کنگ
کامبوج ۰ ۴ عراق
بحرین ۱ ۰ ایران
هنگ‌کنگ ۰ ۰ بحرین
عراق ۲ ۱ ایران
عراق ۰ ۰ بحرین
هنگ‌کنگ ۲ ۰ کامبوج