مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱ایران۸۶۰۲۳۴۴۳۰۱۸
۲عراق۸۵۲۱۱۴۴۱۰۱۷
۳بحرین۸۴۳۱۱۵۴۱۱۱۵
۴هنگ‌کنگ۸۱۲۵۴۱۳۹-۵
۵کامبوج۸۰۱۷۲۴۴۴۲-۱


جدول نتایج

کامبوج ۱ ۱ هنگ‌کنگ
بحرین ۱ ۱ عراق
کامبوج ۰ ۱ بحرین
هنگ‌کنگ ۰ ۲ ایران
ایران ۱۴ ۰ کامبوج
عراق ۲ ۰ هنگ‌کنگ
کامبوج ۰ ۴ عراق
بحرین ۱ ۰ ایران
هنگ‌کنگ ۰ ۰ بحرین
عراق ۲ ۱ ایران
عراق ۰ ۰ بحرین
هنگ‌کنگ ۲ ۰ کامبوج
ایران ۳ ۱ هنگ‌کنگ
بحرین ۸ ۰ کامبوج
عراق ۴ ۱ کامبوج
ایران ۳ ۰ بحرین
کامبوج ۰ ۱۰ ایران
هنگ‌کنگ ۰ ۱ عراق
ایران ۱ ۰ عراق
بحرین ۴ ۰ هنگ‌کنگ