۳ دی ۱۳۹۲ (24 December 2013)
تا الان ۱۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ آذر ۱۳۹۲ (19 December 2013)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ آذر ۱۳۹۲ (13 December 2013)
تا الان ۱۴۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۱ آذر ۱۳۹۲ (2 December 2013)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۳ آبان ۱۳۹۲ (4 November 2013)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۷ آبان ۱۳۹۲ (29 October 2013)
تا الان ۱۳۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ مهر ۱۳۹۲ (18 October 2013)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۲ مهر ۱۳۹۲ (4 October 2013)
تا الان ۱۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۷ مهر ۱۳۹۲ (29 September 2013)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟