۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ (23 April 2019)
تا الان ۱۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۹ فروردین ۱۳۹۸ (8 April 2019)
تا الان ۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ اسفند ۱۳۹۶ (13 March 2018)
تا الان ۳۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۴ اسفند ۱۳۹۶ (5 March 2018)
تا الان ۵۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟