۲۴ دی ۱۳۹۷ (14 January 2019)
تا الان ۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ دی ۱۳۹۷ (10 January 2019)
تا الان ۳۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ دی ۱۳۹۷ (6 January 2019)
تا الان ۲۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ فروردین ۱۳۹۵ (24 March 2016)
تا الان ۶۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ شهریور ۱۳۹۴ (8 September 2015)
تا الان ۵۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟