۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ (4 May 2016)
تا الان ۱۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ (20 April 2016)
تا الان ۳۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ فروردین ۱۳۹۳ (15 April 2014)
تا الان ۲۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۷ اسفند ۱۳۹۲ (26 February 2014)
تا الان ۷۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ خرداد ۱۳۹۱ (23 May 2012)
تا الان ۸۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟