۳ بهمن ۱۳۹۵ (22 January 2017)
تا الان ۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ آذر ۱۳۹۵ (15 December 2016)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۲ آذر ۱۳۹۵ (2 December 2016)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۴ آذر ۱۳۹۵ (24 November 2016)
تا الان ۵۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ (20 September 2016)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ (10 September 2016)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ مرداد ۱۳۹۵ (11 August 2016)
تا الان ۵۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ (7 August 2016)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ (12 September 2015)
تا الان ۹۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟