۳ مهر ۱۳۹۴ (25 September 2015)
تا الان ۱۴۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۰ شهریور ۱۳۹۴ (21 September 2015)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ (11 May 2015)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ (4 May 2015)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ (24 April 2015)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟