۱۳ بهمن ۱۳۹۰ (2 February 2012)
تا الان ۱۱۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۸ آذر ۱۳۹۰ (9 December 2011)
تا الان ۲۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ آبان ۱۳۹۰ (7 November 2011)
تا الان ۱۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ شهریور ۱۳۹۰ (16 September 2011)
تا الان ۱۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟