۲۰ دی ۱۳۹۰ (10 January 2012)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۵ دی ۱۳۹۰ (5 January 2012)
تا الان ۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۴ آذر ۱۳۹۰ (15 December 2011)
تا الان ۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۲ آذر ۱۳۹۰ (3 December 2011)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ آذر ۱۳۹۰ (24 November 2011)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ مهر ۱۳۹۰ (14 October 2011)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟