۲۱ دی ۱۳۹۰ (11 January 2012)
تا الان ۵۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ دی ۱۳۹۰ (6 January 2012)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ آذر ۱۳۹۰ (24 November 2011)
تا الان ۵۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ مهر ۱۳۹۰ (15 October 2011)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ مهر ۱۳۹۰ (25 September 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ شهریور ۱۳۹۰ (24 August 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟