۱۶ آذر ۱۳۹۷ (7 December 2018)
تا الان ۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۰ آبان ۱۳۹۷ (1 November 2018)
تا الان ۶۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ مهر ۱۳۹۷ (18 October 2018)
تا الان ۲۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۳ مهر ۱۳۹۷ (5 October 2018)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۳ مهر ۱۳۹۷ (5 October 2018)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۰ مهر ۱۳۹۷ (2 October 2018)
تا الان ۱۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟